© Multi Wellness Center
Contacts
 • Office (+374) 11 880 880
 • Mon Tue Wed Thu Fri (07: 00-23: 00)
  Sat Sun (08: 00-22: 00)
Write a email
Email us
Անունը նշված չէ
Էլ. հասցեն նշված չէԷլ հասցեի սխալ ֆորմատ
Թեման նշված չէ
Confirm that you are not a robot
Contacts
CROSSFIT
OUTDOOR
FITNESS
 • Crossfit area

Ideal place for CrossFit lovers

 • 600 sq.m
  total area
 • Mere then 20
  specialized sports equipment

The first and only crossfit outdoor specialized sports area in Armenia, equipped with the latest sports equipment և sports equipment. Exercise equipment is designed for both high-intensity complex physical training and light fitness training. Designed for both adults and young visitors. Admission is FREE for Club members at any time of the day. Non-members of the club can use the sports area free of charge any day from 13:00 to 17:00.

SCROLL