© Multi Wellness Center
Contacts
 • Office (+374) 11 880 880
 • Mon Tue Wed Thu Fri (07: 00-23: 00)
  Sat Sun (08: 00-22: 00)
Write a email
Email us
Անունը նշված չէ
Էլ. հասցեն նշված չէԷլ հասցեի սխալ ֆորմատ
Թեման նշված չէ
Confirm that you are not a robot
Contacts

David Mkrtchyan

Group classes trainer

  Education:- Armenian State Institute of Physical Culture and Sports, specialty: coach-pedagogueCertification,

  QualificationMaster of Sports of the Republic of Armenia, coach of cycling, group exercises

  Individual PhilosophyDo not dream, but act

  Interests:Cycling, running, mountain climbing