© Multi Wellness Center
Contacts
 • Office (+374) 11 880 880
 • Mon Tue Wed Thu Fri (07: 00-23: 00)
  Sat Sun (08: 00-22: 00)
Write a email
Email us
Անունը նշված չէ
Էլ. հասցեն նշված չէԷլ հասցեի սխալ ֆորմատ
Թեման նշված չէ
Confirm that you are not a robot
Contacts
BECOME
MORE
CONFIDENT SLIM YOUNG INTERESTING PURPOSEFUL STRONG PRINCIPAL QUICKLY BEAUTIFUL
WITH EVERY
VICTORY TRAINING SECOND STRETCHING STEP EXERCISE DECISION MOVEMENT TRAINING
 • GYM

 • Indoor pool

 • Outdoor pool

 • Group trainings

 • Specialized sports club for pregnant women

 • Kids club

 • Restaurant-bar

 • SkyLine bar restaurant

 • SPA

 • Beauty center

  BEAUTY CENTER
 • Barbershop

UP
SCROLL