© Multi Wellness Center
Contacts
  • Office (+374) 11 880 880
  • Mon Tue Wed Thu Fri (07: 00-23: 00)
    Sat Sun (08: 00-22: 00)
Write a email
Email us
Անունը նշված չէ
Էլ. հասցեն նշված չէԷլ հասցեի սխալ ֆորմատ
Թեման նշված չէ
Confirm that you are not a robot
Contacts

Alina Popescu

Individual trainer
  • 4
    տարվա աշխատանքային
    փորձ

Education:National Institute of Sports and Physical EducationSports Achievements:

Winner of the World Youth Athletics Championship,European bronze medalist, champion of the Balkan countries