© Multi Wellness Center
Contacts
 • Office (+374) 11 880 880
 • Mon Tue Wed Thu Fri (07: 00-23: 00)
  Sat Sun (08: 00-22: 00)
Write a email
Email us
Անունը նշված չէ
Էլ. հասցեն նշված չէԷլ հասցեի սխալ ֆորմատ
Թեման նշված չէ
Confirm that you are not a robot
Contacts

Artashes Papikyan

Personal trainer
 • 6
  տարվա աշխատանքային
  փորձ
 • 1
  Award

Master's Degree: Coach-Pedagogue;Master's Courses: Ph.D. Faculty, Chair of Kinesiology.

Certification, QualificationQualification by Life Fitness American organization

Qualification of SYNRGY 360 gym equipment.

Crossfit level 1 qualifier