© Multi Wellness Center
Contacts
 • Office (+374) 11 880 880
 • Mon Tue Wed Thu Fri (07: 00-23: 00)
  Sat Sun (08: 00-22: 00)
Write a email
Email us
Անունը նշված չէ
Էլ. հասցեն նշված չէԷլ հասցեի սխալ ֆորմատ
Թեման նշված չէ
Confirm that you are not a robot
Contacts

Ashot Khachatryan

Group classes trainer .Master
 • 6
  տարվա աշխատանքային
  փորձ
 • 2
  Award

Education:Master's degree in kinesiology Certification, QualificationQualification by Life Fitness American organization,SYNRGY 360. Strength IQ, Circuit Training - Qualification:UEFA C, B class coach