© Multi Wellness Center
Contacts
 • Office (+374) 11 880 880
 • Mon Tue Wed Thu Fri (07: 00-23: 00)
  Sat Sun (08: 00-22: 00)
Write a email
Email us
Անունը նշված չէ
Էլ. հասցեն նշված չէԷլ հասցեի սխալ ֆորմատ
Թեման նշված չէ
Confirm that you are not a robot
Contacts
 • Indoor pool
 • Specialized sports club for pregnant women
 • Barbershop

SPACIOUS
GYM
(LADY ZONE)

  CROSSFIT
  OUTDOOR
  FITNESS

   Water zone
   INDOOR SWIMMING POOL

    «Ռադիո Մարիամ»  մշակութային հիմնադրամի նպատակն է հայությանը համախմբել հոգեւոր արժեքների ու Հայաստանի շուրջ, Աստծո խոսքը հասանելի դարձնել աշխարհի բոլորանկյուններում ապրող հայերին:

    Water zone
    OPEN SWIMMING POOL

     «Ռադիո Մարիամ»  մշակութային հիմնադրամի նպատակն է հայությանը համախմբել հոգեւոր արժեքների ու Հայաստանի շուրջ, Աստծո խոսքը հասանելի դարձնել աշխարհի բոլորանկյուններում ապրող հայերին:

     GROUP
     TRAININGS

     • 6
      Gyms
     • 25 types
      of group trainings
     • 25
      qualified group coaches

     Bright, spacious, multi-purpose, 6 gyms equipped with the newest equipment, designed for 25 types of group trainings.

      

     The latest fitness directions, new training formats that will allow you to make your workouts more effective and diverse.

      

     Pilates training room equipped with Alegro Reformer trainer, the only one in Armenia.

      

     Services offered:

     DANCE PROGRAMS

     SOUL AND BODY

     MARTIAL ARTS

     AQUAEROBICS TRAININGS

     Pregnant specialized sports club

      KIDS CLUB

       Restaurant-bar

        SKYLINE
        BAR RESTAURANT

         SPA AND BEAUTY SALON

          BEAUTY SALON

           MULTI BARBERSHOP

            Whoever attends Multi Barbershop once becomes a regular customer.

            SCROLL