© Multi Wellness Center
Contacts
 • Office (+374) 11 880 880
 • Mon Tue Wed Thu Fri (07: 00-23: 00)
  Sat Sun (08: 00-22: 00)
Write a email
Email us
Անունը նշված չէ
Էլ. հասցեն նշված չէԷլ հասցեի սխալ ֆորմատ
Թեման նշված չէ
Confirm that you are not a robot
Contacts
 • Indoor pool
 • Specialized sports club for pregnant women
 • Barbershop

SPACIOUS
GYM
(LADY ZONE)

  Water zone
  INDOOR SWIMMING POOL

   «Ռադիո Մարիամ»  մշակութային հիմնադրամի նպատակն է հայությանը համախմբել հոգեւոր արժեքների ու Հայաստանի շուրջ, Աստծո խոսքը հասանելի դարձնել աշխարհի բոլորանկյուններում ապրող հայերին:

   Water zone
   OPEN SWIMMING POOL

    «Ռադիո Մարիամ»  մշակութային հիմնադրամի նպատակն է հայությանը համախմբել հոգեւոր արժեքների ու Հայաստանի շուրջ, Աստծո խոսքը հասանելի դարձնել աշխարհի բոլորանկյուններում ապրող հայերին:

    GROUP
    TRAININGS

    • 6
     Gyms
    • 25 types
     of group trainings
    • 25
     qualified group coaches

    Bright, spacious, multi-purpose, 6 gyms equipped with the newest equipment, designed for 25 types of group trainings.

     

    The latest fitness directions, new training formats that will allow you to make your workouts more effective and diverse.

     

    Pilates training room equipped with Alegro Reformer trainer, the only one in Armenia.

     

    Services offered:

    DANCE PROGRAMS

    SOUL AND BODY

    MARTIAL ARTS

    AQUAEROBICS TRAININGS

    Pregnant specialized sports club

     KIDS CLUB

      Restaurant-bar

       SKYLINE
       BAR RESTAURANT

        SPA AND BEAUTY SALON

         BEAUTY SALON

          MULTI BARBERSHOP

           Whoever attends Multi Barbershop once becomes a regular customer.

           SCROLL