© Multi Wellness Center
Contacts
  • Office (+374) 11 880 880
  • Mon Tue Wed Thu Fri (07: 00-23: 00)
    Sat Sun (08: 00-22: 00)
Write a email
Email us
Անունը նշված չէ
Էլ. հասցեն նշված չէԷլ հասցեի սխալ ֆորմատ
Թեման նշված չէ
Confirm that you are not a robot
Contacts

VIP Package

For those who want to use multi opportunities, we offer the VIP package.

❖ VIP package is for men who want to take advantage of special, exclusive opportunities. With the VIP package you can use the following services of the club: gym, outdoor pool, indoor pool, spa area, group trainings. Includes: Deposit Account Separate VIP locker room

❖ VIP PACKAGE one-month gift card Possibility to invite 10 guests

❖ General body massage

❖ Individual training

❖ Fitness testing

❖ One-month free suspension

❖ 4-months paid suspension

❖ Personal accessories (bathrobe, towel, disposable slippers)

❖ Barbershop visit

❖ Car wash

Operating hours 07:00-23:00