© Multi Wellness Center
Contacts
 • Office (+374) 11 880 880
 • Mon Tue Wed Thu Fri (07: 00-23: 00)
  Sat Sun (08: 00-22: 00)
Write a email
Email us
Անունը նշված չէ
Էլ. հասցեն նշված չէԷլ հասցեի սխալ ֆորմատ
Թեման նշված չէ
Confirm that you are not a robot
Contacts

Andranik Kansuzyan

Personal trainer
 • 6
  տարվա աշխատանքային
  փորձ
 • 1
  Award

He has been involved in swimming for 6 years from the age of 11. He has participated in numerous tournaments (Armenia championships, Cup and Junior Championships) took the prizes. The main style of swimming is butterfly swimming (first class qualification). Vice-champion of the interuniversity championship. Arten has been working in this field for 5 years. He took part in first aid training and received certification.