© Multi Wellness Center
Contacts
 • Office (+374) 11 880 880
 • Mon Tue Wed Thu Fri (07: 00-23: 00)
  Sat Sun (08: 00-22: 00)
Write a email
Email us
Անունը նշված չէ
Էլ. հասցեն նշված չէԷլ հասցեի սխալ ֆորմատ
Թեման նշված չէ
Confirm that you are not a robot
Contacts

Nshan Malkhasyan

Master instructor
 • 6
  տարվա աշխատանքային
  փորձ
 • 3
  Award

Education: IPC Faculty of Wrestling, Master's Degree:

Faculty, Chair of Kinesiology : for people with health disorders.Certification, Qualification Master of sports of RA international class Qualification for Crossfit Individual Coach Qualification by the American organization Life Fitness SYNRGY 360 coach qualificationAchievements: WPA World Champion WUAP world vice-champion WUAP European Champion Armenian record holder of Deadlift exercise